Amager ost

001 En del af Amagers østkyst udgøres af bl.a. Amager Strandpark, Femøren m.v. (området fra krydset Amager Strandvej/Øresundsvej i nord til grænsen mellem Københavns og Tårnby kommuner i syd) - her et kig fra strandparken mod nord 002 Her er kameraet vendt mod syd - fotograferet på en kølig junidag 003 Området ved Amager Strandvej her set fra sydøst. 004 Her et af de nye højhuse ved Amager Strandvej - beboerne i dette hus har direkte udsigt over Amager Strandpark. I fotoets højre side ses bygningerne ved hjørnet ved Øresundsvej og videre mod nord ad Amager Strandvej
005 Her ses de omtalte bygninger tydeligere (foto fra hjørnet Amager Strandvej/Øresundsvej) 006 En beboelsesejendom på Øresundsvej - i gå afstand fra Amager Strandvej og Amager strandpark 007 Her et mod øst ad Øresundsej - den gule murstensbygning er en del af beboelsesområdet Helgolandsparken 008 Et kig ind i Helgolandsparken
009 Der er muligheder for dagligvarerindkøb i højhuset på hjørnet af Øresundsvej/Amager Strandvej 010 Et kig fra Helgolandsparkens p-plads mod øst - nederst i fotoets bund ses afskærmningen omkring sporene ved den københavnske Metro 011 Øresundstårnet 012 Et kig fra øst over "metrograven" til Helgolandsparken
013 Twister som tårnet hedder er en af områdets færdige beboelsesejendomme. 014 En anden bygning i området 015 Endnu en bygning i orådet beboelse. 016 Et kig fra Helgolandsparkens parkeringsplads mod nogle af de nye bygninger ved Amager Strandvej - i fotoets forgrund en overdækning ved "metrograven"
017 Et eksempel på arkitekturen i området. 018 Et kig på flere af områdets bygninger 019 Umiddelbart nord for krydset Italiensvej/Amager Strandvej finder vi denne nye beboelsesejendom med et af højhusene bagved 020 Ved den i sidste foto viste ejendom er der indkørsel til det bagve liggende område med lavere beboelse - i baggrunden ses en anden høj boligblok
021 Der bygges stadig i orådet (september 2016) 022 Aftenfoto af bygningen Twister 023 Bygningen på hjørnet af Amager Strandvej/Øresundsvej ved aftenstide - det kraftigt belyste område i fotoets højre side er en dagligvarerforretning, som har lang åbningstid. 024 Samme bygning blot set fra den modsatte side
025 Et aftenfoto af nogle af områdets bygninger - her set fra vest 026 Øresundstårnet ved aftenstide 027 Vender vi kameraet 180 grader rundt opdager vi byggeaktivitet umiddelbart syd for Refshaleøen 028 Så foretager vi et stort hop mod nord og vi lander ved Refshaleøen, hvor bygningen her er den bygning som det tidligere B & W skibsværft benyttede som lokal administration ved værftet.
029 I det område som ligger på Øresundssiden af vejen ud mod Refshaleøen er der nogle steder allerede færdige beboelsesejendomme - nogle er opført som rækkehuse. 030 Ved Margretheholmsvej er der opført beboelsesejendomme 031 Lidt inde i området er der rigtig rækkehusstemning med fællesarealer 032 Fra vejen rundt om Refshaleøen og det gl. skibsværft ses den nye Amager Bakke, som i september 2016 fortsat er under opføglese
033 Her et kig på Amager Bakke fra nord/nordøst 034 Amager bakke set fra Kraftværksvej d.v.s nærmest fra syd. ARC (tidligere Amager Forbrænding) oplyser på sin hjemmeside om Amager Bajkke (https://www.a-r-c.dk/amager-bakke), at der når bakke er færdig bliver mulighed for at dyrke alpint skisport hele året runde. Iøvr. bliverAmager Bakke når den er færdig det mest moderne og miæjørigtige affaldsbaserede energianlæg i verden - se iøvr. ARC's hjemmeside. 035 Fra Kraftsværksvej er der mod syg udsigt til noget af Prøvestenen (benzinøen). folderimage
folderthumb