Arenakvarteret m.m

001 Velkommen til denne fotoserie fra området i Ørestad mellem Ørestad City og Ørestad Syd. Vi starter i områdets nordlige del med et kig på Royal Arena set fra øst. 002 Her er kameraet placeret på balkonen ved Royal Arena med udsigt mod SØ - en del af de viste ejendomme er fortsat (august 2017) under opførelse og enkelte er allerede beboet. 003 Bygninger i Arenakvarteret set fra øst. 004 Etagebygeri vest for Royal Arena
005 Bygningen vist fra øst i foto nr. 3 ses her fra vest. 006 Samme ejendomme med naboejendommene 007 Beboelsesejendomme her set fra syd 008 Beboelsesejendomme set fra nord - ejendommene på det foto er beliggende ved den samme kanal som ejendommme på det foregående foto.
009 Endnu et kig på byggeriet ved kanalen 010 Nyt skolebyggeri i Ørestad - den nye skole er beliggende i områdets vestligste del umiddelbart syd for Royal Arena 011 P-hus under opførelse. 012 P-huset under opførelse th. i fotoet, som iøvr. viser noget af området set fra syd.
013 Rækkehuse i området - minder en del om rækkehusene Radiorækkerne i Ørestad Nord 014 Moderne arkitektur præger området - her en "lidt kantet bygning" umiddelbart sydøst for Royal Arena. Den kantede bygning ses fra modsatte side på foto 5 og 6. 015 Der bygges fortsat i området 016 Endnu et kig på beboelsesejendomme i området
017 Området ses her fra sydøst - den gule ejendom i fotoets venstre side er ældreboligerne i Ørestad Syd. folderimage folderthumb