Christianshavn

0001 Et kig mod syd ad Wildersgade 0002 Wildersgade 0003 For enden af Wildersgade et kig over kanalen på dette hus på Wilders Plads 0004 Christianshavns Kanal 0005 Christianshavns Kanal med en kanalrundfartsbåd på vej 0006 Vor Frelsers Kirke. Grundstenen til kirken blev nedlagt den 19. oktober 1682 egenhændigt af kongen (Christian V). Kirken blev indviet i 1696 - kirken var da uden tårn og spir. Arkitekt: Lambert van Haven.Kong Christian VI lod arkitekt Laurids de Thurah tegne og bygge tårnet og spiret, som stod færdigt til indvielse af Kong Frederik V den 28. august 1752.
0007 Alteret i Vor Frelsers Kirke. 0008 Et udsnit af alteret 0009 Orglet med den rige udsmykning udført af billedskæreren Christian Neger, som også står bag den rige stukatur i kirkens hvælv og de udskårne topstykker på gavlene på stolerækkerne i kirken. Orglet, som bæres af 2 elefanter er bygget i årene 1696 - 1698. Orglet har stadig de originale facadepiber i brug. Ialt har orglet ca. 4000 piber. 0010 Prædikestolen med alteret i baggrunden samt et par af de flotte lysekroner i fotoets højre side. 0011 Døbefonden er som en lille indhegnet have 0012 Døbefonden set fra en anden vinkel.
0013 Et eksempel på den fantastiske udsmykning af orglet 0014 Stolerækkerne i kirken med den tidligere omtalte udskårne facadeudsmykning. Bemærk numrene på stolerækkerne. 0015 Det udskårne parti ved en af stolerækkerne 0016 Et kig 21 meter op i kirkens hvælv - bemærk det flotte stukatur. 0017 Nogle velrenoverede gamle bygninger i Overgaden neden Vandet 0018 I denne ejendom blev modstandsgruppen Holger Danske dannet under 2. verdenskrig
0019 Wilders kanal set fra Overgaden oven Vandet 0020 Orlogsmuseet - bemærk gallionsfiguren 0021 Her ses galionsfiguren tydeligere 0022 Fra gården ved Orlogsmuseet 0023 Denne bygning ligger i tilknytning til Orlogsmuseet 0024 Søkvæsthuset
0025 Et kig fra Bodenshoffs plads mod syd ad Andreas Bjørnsgade 0026 En af indgangene til Fristaden Christiania 0027 Et kig ind i fristaden 0028 Bomhuset ved Torvegade 0029 Et kig fra syd mod nord i Amagergade 0030 Rottehuldet i Amagergade blev via TV-serien "Huset på Christianshavn" landskendt for en del år siden.
0031 Amagergade 0032 Det er ikke kun i Dragør man kan finde stokroser ved husene. 0033 Velrenoverede gamle ejendomme på Christianshavn 0034 Skøn gammel ejendom 0035 Bemærk altanen og indskriften lige under altanen 0036 Pragtfulde detaljer på facaden
0037 Et kig fra volden mod nord langs kanalen 0038 En gammel bygning i Langebrogade 0039 I den modsatte ende af Langebrogade ud mod havnefronten ligger Danisco's bygning (tidl. De Danske Sukkerfabrikker) 0040 Et lille spring over på den anden side af havneløbet og samtidig et hop frem i tiden - yderst til højre i fotoet ses noget af Danisco's ejendom og midt i fotoet ses Cirkelbroen. Som det også ses er der trafik i havnen - her en af havnebusserne. 0041 Overfor Danisco's ejendom i Langebrogade ses denne ejendom 0042 Her ses samme ejendom
0043 Ved et nærmere kig viser det sig at ejendommen er renoveret og nu anvendes som kontorbygnig samt at der i gården igger et pragtfuldt lille gult hus. Foto optaget på privat grund efter tilladelse fra ejeren Karberghus. 0044 Her ss ejendommen fra gårdsiden - fotograferet med tilladelse fra ejer - Karberghus 0045 Det lille gule hus anvendes også til erhverv - bygningen har sin tid været smedie og omtales idag som "Smedien" - bemærk den høje, slanke skorsten. Fotograferet med tilladelse fra Karberghus. 0046 "Smedien" set i en anden vinkel - fotograferet med tilladelse fra Karberghus, som ejer bygningen 0047 Her ses lidt mere af de grønne omgivelser ved Smedien. Fotograferet efter tilladelse fra ejer - Karberghus 0048 Et kig fra Christianshavns Vold
0049 Nok et eksempel på udsigten fra Volden 0050 Et kig fra Volden 0051 Et kig mod den nordlige del af Christianshavn set fra broen over Wilders Kansl (Strandgade) 0052 Et kig mod syd ad Strandgade set fra broen over Wilders Kanal 0053 Den sydlige del af Strandgade med Christianskirken. 0054 Christianskirken
0055 Interiør fra Christianskirken 0056 Et kig fra pladsen ved Christianskirken mod nord d.v.s. at det sydligste af Strandgade ses. De 2 mindre bygninger tilhører kirken - præstebolig i bygning til højre. 0057 Et eksempel på nyere beboelsesejendomme på Christianshavn 0058 Torvegade 0059 Moderne beboelsesejendomme med spiret på Christianskirken i baggrunden - beboelsesejendommen er opført på den grund hvor B&W i sin tid havde motorfabrik 0060 Samme ejendomskompleks
0061 Kunst på området 0062 En skulptur på havnekajen 0063 Overgaden neden Vandet set fra syd mod nord 0064 Lejlighed/bolig med mulighed for bådplads lige udenfor døren 0065 Overgaden Oven Vandet set fra syd 0066 Brøstes Gård ligger i Overgaden oven Vandet
0067 Gammel ejendom 0068 En ældre bygning hvor industripræget er bevaret 0069 Strandgade - ved den røde ejendom krydser Torvegade den nord-sydgående Strandgade 0070 Nordea's ejendomme tæt ved Knippelsbro 0071 Fra syd ses Knippelsbro og nogle af de moderne ejendomme på området 0072 Lidt mod syd d.v.s. nærmere Langebro findes disse bygninger - går man om på den anden side af den runde byging viser det sig at der er indgang til A.P. Møller Mærsk og Skatteministeriet
0073 Cirkelbroen set fra syd - Broen er tegnet af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson og er en gave fra Nordea fonden til Københavns kommune. Broen er officielt indviet den 22. august 2015. 0074 Her ses også nogle af omgivelserne ved Cirkelbroen, som iøvr. kan åbnes således at lystsejlere med bådplads i Christianshavns Kanal kan få fartøjet såvel ind og ud fra kanalen. 0075 Cirkelbroen set fra nordsiden af Christianshavns Kanal 0076 Cirkelbroen set fra øst d.v.s. fra kanalsiden ud mod havneløbet og bygningerne på havnens modsatte side 0077 Endnu et kig fra Langebro mod Cirkelbroen og de moderne bygninger ved havneløbet på Christianshavn 0078 Det er ikke nødvendigt for alle både at få broen åbnet for at passere - her en af kanalrundfartens både på vej ud under broen.
0079 "Lagkagehuset" ved Christianshavns Torv 0080 Figur på Christianshavns Torv 0081 Endnu en skulptur på torvet - her også med et par som øjensynligt nyder sommervarmen folderimage folderthumb