Islands Brygge

0001 Velkommen 0002 Nogle af de moderne kontorbygninger på Islands Brygge - her fotograferet fra Amager Boulevaerd 0003 Ved firmaet Deloitte's domicil (tv. i fotoet) er der opstillet 2 kunstværker 0004 Her er det ene set fra den modsatte side 0005 Her er det andet ligeledes set fra den modsatte side 0006 Et kig fra Langebro mod øst ad Amager Boulevard - i fotoets højre side ses de moderne bygninger og Radisson SAA Scandinavia Hotel
0007 Nogle ældre beboelsesejendomme på Islands Brygge 0008 Flere ældre beboelsesejendomme 0009 En særpræget ejendom 0010 Nyere og ældre 0011 Hans Tausens Kirke på Islands Brygge 0012 Kirken set fra en anden vinkel
0013 Nybygget ejendom i Halfdansgade - gavlen vender ud imod gaden - ved facaden er der en gangsti langs ejendommen. 0014 Samme kontorejendom i Halfdansgade - her set fra en anden vinkel hvor den anden facade vises - nabobygningerne spejles i glasfacaden. 0015 Islands Brygge - havnefronten med Havnebadet i forgrunden - bemærk båden lagt med kølen opad hævet op sådan at den kan virke som afskærmning for solen - båden ses ca. midt i fotoet 0016 På kajkanten ved Langebro ses dette kunstværk 0017 Restauration ved havnefronten 0018 Kunstværk opstillet ved havnefronten
0019 Flere opstillede kunstværker på havnefronten 0020 Den ved foto nr. 15 omtalte omvendte båd er senere nedtaget og erstattet af disse "møllesten" fra den tidligere Dansk Sojakagebabrik. De 2 sten, som i begyndelsen af september 2011 blev placeret ved havnefronten skal virke som en påmindelse om områdets industrielle historie. Stenene er en del af "kollergangen" på Sojakagefabrikken - en formalingsmaskine, hvor man pressede madolie ud af majsbønner - restproduktet sojakager blev solgt som dyrefoder. I baggrunden ses bygningen Pressesiloen. 0021 Her ses den øverste sten. 0022 Bygningen Pressesiloen synes umiddelbart at være renoveret med respekt for bygningens oprindelige udseende - forvandlingen fra industribygning til beboelsesejendom synes vellykket 0023 En lidt anden form for kontorbygning på Islands Brygge 0024 Nyere beboelsesejendom skabt ved at benytte 2 oprindelige siloer og udenpå disse bygge lejligheder og altaner. Området er privat og det gøres der tydeligt opmærksom på ved opslag på trappen fra gade op mod ejendommen - se skiltene indsat i fotoets nederste højre del.
0025 Bryggens Have - et moderne lejlighedsbyggeri 0026 Moderne sammenkædning af ældre industriejendomme, som nu anvendes til andet formål 0027 Flere moderne ejendomme 0028 Nok et eksempel på moderne byggeri 0029 Moderne ejendom - bemærk altanerne 0030 I samme område findes også denne ejendom
0031 Moderne ejendomme 0032 Bemærk gavlene på disse bygninger 0033 Moderne ejendomme ved den kunstigt anlagte "Spejlsø" 0034 Ved nogle af de nyere ejendomme er der bådpladser, som kan købes eller lejes 0035 Flere bådpladser 0036 Nyere ejendom ved kajen
0037 Foran ejendomme på sidste foto er der et privat område - bemærk den vikingebådslignende opstilling på græsarealet 0038 A-huset på hjørnet af Islands Brygge og Drechelsgade 0039 "Gårdmiljø" fra A-huset 0040 A-huset set fra nordøst d.v.s. fra hjørnet af Drechelsgade og Artillerivej 0041 Et kig ind over muren til et lukket område ved nogle beboelsesejendomme ved Artillerivej 0042 Moderne ejendomme, som idag præger den sydlige del af Islands Brygge samt en del af kajarealet ved havnefronten
0043 Med et hop lidt mod syd er vi havnet i et område af Islands Brygge, hvor der stadig er byggeaktivitet - Bemærk sydgavlen på A-huset umiddelbart over den langhårede dames hoved i fotoets venstre side. 0044 I området med nybyggeri, hvor en del af byggeriet allerede er ibrugtaget som rækkehuse og ejerlejligheder er der også bygget en daginstitution helt ud til havneløbet 0045 Daginstitutionen set fra "kajkanten" - bemærk spejlbilledet i vinduet i en af dørene - spejlbilledet er en del af H.C. Ørsteds Værket som ligger på den modsatte side af havneløbet. 0046 Et kig fra øst mod de nye boliger - området kaldes af bygherren for Havnevigen 0047 Endnu et kig på denye boliger - her rækkehusene og 2 af tårnene med lejligheder 0048 Området er allerede anlagt med asfalt mellem tårnene og rækkehusene
0049 Ved Artillerivej kan man se disse 2 bygninger - den højeste bygning bærer navnet Brygge Blomsten og lyse bygning i baggrunden bærer navnet Sfinxen Islands Brygge - en bygning med indtil 12 etagers nygning med udlejningsboliger på op til 215 kvadratmeter 0050, Sfinxen Islands Brygge set fra den nordøstlige side af Artillerivej - bemærk "knækket" i bygningskonstruyktionen ved lygtepælen 0051 Sfinxen Islands Brygge og Brygge Blomsten set fra NØ 0052 Lidt længere mod syd ligger Nokken - hvor der også er opstillet kunstværker - her et eksempel 0053 Her endnu en "Nokkeskønhed" 0054 Der findes også en bjørn med en unge ude på Nokken
0055 Et kig ind i området Nokken 0056 Et andet sted på Nokken 0057 Mellem Artillerivej og Ørestad Nord er der et grønt område som oprindeligt strakte sig fra Ballonparken og helt ud til Kongelunden via det område hvor Ørestad City nu er opført. Her et kig på området - de 3 skorstene står ved H.C. Ørstedsværket på den anden side af havneløbet. 0058 Det tidliger omtalte grønne områd grænser op til Artillerivejs østlige side 0059 Et dejligt rekreativt område 0060 Bevæger man sig lidt længere ind i det grønne kan man pludselig se den blå koncertbygning ved DR-byen i Ørestad Nord
0061 Tak for besøget folderimage folderthumb