Oerestadsyd01

000 Velkommen 001 Ørestad set fra syd den 6. september 2007 - på det tidspunkt var der ikke noget synligt af det som siden blev bygget i Ørestad Syd 002 Den 10. november 2007 - stadig intet synligt byggeri i Ørestad Syd 003 31. december 2007 - nu ses der lidt nybyggeri
004 31. januar 2008 - nu ses en bygning under opførelse 005 9. februar 2008 - Set fra en lidt anden vinkel - yderst til højre i fotoet ses bygningen "Stævnen" under opførelse 006 9. februar 2008 - "Stævnen" ses her tættere på 007 9. februar 2008 - Tæt på "Stævnen" - bemærk skulpturen i fotoets højre side - beholderne i baggrunden yderst til højre står på Prøvestenen (benzinøen)
008 24. april 2008 - "Stævnen" set fra nordøst - bemærk igen skulpturen foran bygningen 009 5. september 2008 - nu er der byggeaktivitet i Ørestad Syd 010 5. september 2008 - Ørestad set fra syd - der er nu flere bygninger under opførese 011 31. oktober 2008 - Et kig fra Vestamager metrostation mod syd med nybyggerierne i Ørestad Syd
012 23. december 2008 - Nu begynder det at ligne noget - bemærk den arkitektoniske frihed som nogle af ejendommene viser 013 12. januar 2009 - Ørestad set fra syd 014 12. januar 2009 - Lidt tættere på en af bygningerne under opførelse - arkitekten har haft ret frie hænder 015 12. januar 2009 - Nybyggeriet i Ørestad Syd - yderst til højre "Stævnen"
016 12. januar 2009 - Tæt på "Stævnen", som her fortsat er "indpakket i stillads" 017 9. februar 2009 - "Stævnen" og naboejendommen 018 9. februar 2009 - set fra en position nærmere sydvest for Ørestad er der endnu fri udsigt til hotellet under opførelse - den mørke bygning til højre i fotoet tilhører et medicinalfirma 019 9. februar 2009 - det hele set lidt mere på afstand
020 30. april 2009 - Ejendommen "Stævnen" med skulpturen foran bygningen - stilladset er fjernet og bygningen er blevet malet 021 30. april 2009 - Hotelbyggeriet i Ørestadn skrider frem 022 30. april 2009 - Ved "Stævnen" er der også tænkt på lidt vandmiljø -. bygningen er her set fra sydvest 023 30. april 2009 - Vandmiljø og byggeaktivitet i Ørestad Syd
024 19. maj 2009 - "Stævnen" og naboejendommen set på afstand 025 19. maj 2009 - Ørestad set fra sydvest 026 2. september 2009 - Byggearbejderne skrider frem i Ørestad Syd 027 6. marts 2010: Markante bygninger i Ørestad set fra sydvest
028 6. marts 2010: Ørestad set fra sydvest - skorstenene i baggrunden er skorstenene på Amagerværket. 029 Den 16. juni 2010 så Ørestad sådan ud set fra syd 030 Den 4. august 2010: Ørestad set fra sydvest - i fotoets venstre side ses byggekranerne ved det nye hotel, som bygges ved Bella Center 031 Ørestad Syd som det så ud den 4. august 2010
032 Et kig på den 8-talsformede bygning, som den 4. august 2010 fortsat er under opføgelse - her ses tydeligt hvorfor bygningen bærer navnet 8-tallet. En artikel i Amager Bladets udgave d. 27. juli 2010 fortæller, at byggeriet ikke er helt afsluttet, men at salget af boliger er begyndt. Artiklen fortæller, at der op til udsigtsplateauet er 161 trin på den udvendige trappe. De øverste 2 etager er reserveret kommende beboere i ejendommen. 033 Den 2.martrs 2011 blev man mødt af dette syn når man kom kørende fra Tårnby mod Ørestad - bygningerne Stævnen (tv) og bagved 8-tallet. Byggekranen midt i fotoet er placeret hvor der senere på året bliver opført almennyttige boliger. 034 Den 16. juni 2011 kunneman iagttage bygningen af plejeboliger i Ørestad Syd 035 En månedstid senere og set fra en anden vinkel ser plejeboligerne sådan ud.
036 Sommer 2011 - disse nye rækkehuse er blevet bygget/under bygning vest for 8-tallet 037 Rækkehusene set fra en anden vinkel 038 Ultimo juli 2011 er de almen nyttige boliger fortsat under opførelse - nabobygningen som ses th. i fotoet er bygingen "Stævnen" 039 De almen nyttige boliger set fra en anden vinkel d.v.s. fra vest - fotograferet fra 8-tallet
040 Den 27. september 2011 så plejeboligerne sådan ud - her fotograferet fra 8-tallet 041 2. januar 2012: Et kig fra Pinseskoven på Vestamager mod Ørestad Syd 042 Ørestad Syd set fra Otto Baches Vej d.v.s. fra øst den 6. januar 2012 043 6. januar 2012: De nye rækkehuse vest for 8-tallet
044 Ældreboligerne (grønne og gule) samt ungdomsboligerne under opførelse set fra Otto Baches Vej den 27. februar 2012 045 Plejeboligerne (ældreboligerne) og Ungdomsboligerne set fra vest den 25. maj 2012 046 Fra øst ser ungdomsboligerne sådan den 25. maj 2012 047 Den 28 september 2012 er byggeriet af et P-hus med plads til ca. 700 biler påbegyndt i Ørestad Syd
048 Samme byggeri blot set fra øst samme dag (sept. 2012) - på dette foto er p-huset i forgrunden og 8-tallet i baggrunden 049 Den 25. oktober 2013: Opførelsen af det nye Skovhuset er godt igang i Ørestad Syd - placering vest for rækkehusene som også ses i billedet 050 Her er placeringen af Skovhuset måske tydeligere for ikke stedkendte - bygningen Stævnen ses yderst til højre i fotoet, lidt tættere på 8-tallet og ved broen rækkehusene og vest for disse Skovhuset - fotograferet 25. oktober 2013 051 25. oktober 2013: Skovhuset under opførelse og naboejendommene (rækkehuse) set fra 8-tallet
052 22. decewmber 2013: Ørestad Syd set fra Pinseskoven på Vestamager - d.v.s. at Ørestad her ses fra Syd - se foto nr.31 som er fra 2010 set fra stort set samme position 053 23. december 2013 054 23. december 2013 055 I starten af 2014 så Ørestad Syd sådan ud set fra syd - foto taget den 13. februar 2014
056 Skovhuset som det så ud primo april 2014 057 Primo juni 2014 så Ørestad Syd sådan ud set fra syd - bemærk den mørke ejendom under opførelse næsten helt ude til venstre i fotoet - det er tanken at bygningen skal indeholde almindelige udlejningslejligheder. 058 Samme ejendom set fra en anden vinkel (fotograferet fra bygingen 8-tallet) - rækkehusene og Skovhuset ses til højre i fotoet (medie juni 2014) 059 Umiddelbart op ad Skovhuset opføres der endnu en ejendom - bliver sammenbygget med Skovhuset.
060 Nybggeriet set fra en anden vinkel (set fra SV) 061 Den 15. juli 2014 så området sådan ud - set fra syd - Skovhuset med nybyggeriet til venstre i fotoet og rækkehusene midt i fotoet - til højre i fotoet ses udlejningsejendommen under opførelse 062 Her ses de samme bygninger blot fra SØ 063 Medio september 2014 så det sådan ud - rækkehusene har fået naboerne tæt på.
064 Udsigten til Ørestad som den tog sig ud den 17. september 2014 - set fra syd. I fotoets højre side ses noget nybyggeri i Ørestad City 065 Januar 2015 - stadig byggeaktivitet såvel omkring den vestlige del af Ørestad Syd samt i Ørestad City omkring Copenhagen Towers som ses med en byggekran i fotoets højre side. 066 Byggeri i den vestlige del af Ørestad Syd januar 2015 - her set fra bygningen 8-tallet 067 Udsigt til Ørestad Syd februar 2015
068 Februar 2015 - der er byggeajktivitet på begge sider af rækkehusene mid i fotoet. 069 Marts 2015 - fortsat byggeaktivitet 070 Marts 2015 - Skovhuset i Ørestad Syd her set fra NV - de sidste altaner er ikke kommet på plads på tidspunktet for fotograferingen. 071 I april 2015 så det sådan ud set fra syd - nu kan man se multiarenaen (Royal Arena) under opførelse - ses mellem 8-tallet og byggeriet vest for 8-tallet.
072 Maj 2015 - nybyggeriet her set fra SV 073 September 2015 - Ørestad set fra syd - multiarenaen er nu kommet op i højden - ses midt i fotoet. 074 Bygningerne i den vestlige del af Ørestad Syd her set fra SØ - fotograferet den 12. oktober 2015. 075 December 2015 - byggekranerne i Ørestad Syd er væk - de 2 kraner som ses i fotoet står ved multiarenaen, som fortsat er under opførelse.
076 December 2015 - en let diset dag med udsigt til Ørestad Syd og i bggrunden multiarenaen 077 En diset decemberdag 2015 ser Ørestad sådan ud set fra syd. 078 Panorama af Ørestad set fra syd april 2016 079 Nybyggeri i Ørestad Syd maj 2016
080 Juni 2016 081 Ørestad Syd set fra SØ august 2016 082 Nybyggeri i Øestad Syd august 2016 083 Bygninger under opførelse i området mellem Ørestad Syd og Ørestad City august 2016
084 Nybyggeri i den vestlige udkant af Ørestad Syd august 2016 085 September 2016 - Ørestad set fra Syd 086 Panorama af Ærestad set fra syd - december 2016 087 December 2016 - Ørestad set fra SV.
088 Juli 2017 - nybyggeri yderst tv. i fotoet. 089 Nybyggeriet ses her tættere på - juli 2017 090 Panorama af Ørestad Syd juli 2017. folderimage
folderthumb