Royal Arena

001 Velkommen 002 Inden byggereiet af Royal Arena blev påbegyndt ses området hvor arenaen bygges - foto 3. maj 2013 003 Den 26. september 2014 er byggeriet blevet synligt 004 Ligeledes den 26. sptember 2014
005 Med området Plug N´Play i forgrunden ses arenabyggeriet fra syd - foto den 31. oktober 2014 006 Den 31. oktober 2014 007 Den 31. oktober 2014 008 Den 31. oktober 2+014
009 Den 31. oktober 2014 010 Den 31. oktober 2014 011 Den 31. oktober 2014 012 Den 29. januar 2015
013 Den 29. januar 2015 014 Den 29. januar 2015 015 På en diset 30. januar 2015 - et kig fra bygningen 8-tallet i Ørestad Syd mod nord - byggeriet af arenaen skrider frem - i fotoets højre side ses noget af det byggeri som siden kommer til omkring arenaen 016 Den 10. marts 2014
017 Den 10. marts 2015 018 Den 10. marts 2015 019 Den 11. marts 2015 så det sådan ud set fra bygnigen 8-talle i Ørestad Syd 020 Den 11. marts 2015
021 Den 11. marts 2015 022 Den 10. juni 2015 023 Den 10. juni 2015 024 Den 14. juli 2015
025 Den 14. juli 2015 026 Den 14. juli 2015 027 Den 14. juli 2015 set fra vest 028 Den 14. juli 2015 - noget af den ene af de kraner som skal placere tagkonstruktionen på arenaen ses her sammen med noget af tagkonstruktionen på jorden - som det ses af fotoet er der allerede på dette tidspunkt placeret nogle elementer af tagkonstruktionen på bygningen.
029 Den 15. juli 2015 030 Den 12. august 2015 031 Den 12. august 2015 032 Den 12. august 2015
033 Den 16. september 2015 034 Den 16. september 2015 035 Den 26. september 2015 036 Den 5. oktober 2015
037 Den 5. oktober 2015 038 Den 5. oktober 2015 039 Den 5. oktober 2015 040 Aftenfoto den 31. oktober 2015
041 Aftenfoto den 31. oktober 2015 042 Aftenfoto den 31. oktober 2015 043 Den 10. december 2015 044 Den 3. maj 2016 fornemmes den endelige facade - her set fra 8-tallet i Ørestad Syd
045 Den 3. maj 2016 046 Den 3. maj 2016 - Noget af det omfattende byggeri som omgiver arenaen 047 Den 30. juni 2016 048 Den 30. juni 2016
049 Den 30. juni 2016 - noget af det omfattende byggeri syd for arenaen - her fotograferet fra NØ 050 Ørestad Skøjtehal er placeretumiddelbart vest for Royal Arena 051 Royal Arena fotograferet fra Nø den 6. december 2016 052 Royal Arena set fra NØ - fotograferet den 6. december 2016.
053 Ørestad Skøjtehal er som nævnt nabo til Royal Arena 054 Skøjtehallen set fra SØ 055 Royal Arena set fra sydvest - fotograferet den 6. december 2016 056 Den 30. juni 2016 - noget af det omfattende byggeri syd for arenaen - her fotograferet fra NØ
057 Nybyggeriet set fra en anden vinkel den 30. juni 2016 058 14. november 2016 - nye bygninger syd for Royal Arena 059 Et kig mod syd ad Ørestad Boulervard - nybyggeri syd for arenaen ses nærmest i fotoet. 060 Vest for arenaen og skøjtehallen er der også byggeaktivitet
061 Nogle af de nye bygninger syd for arenaen her set fra den ordlige udkant af Ørestad Syd. 062 Et kig fra Ørestad Syd mod Royal Arena. 063 Her slutter vi så for denne gang. Foto den 30. juni 2016