Svommefugle

001 2 stk. Skarv og andre fugle ved Hejresøen 002 Skarven ses ofte med udslåede vinger efter en tur i vandet - fotograferet på det gl. færgeleje i Dragør 003 Skarv i vandet - Skarven "ligger dybt" i vandet i modsætning til visse andre svømmefugle 004 Blishøne 005 Forårstid blandt Blishøns 006 Blishøne med unger
007 Hættemåge 008 Måge i luften 009 Hættemåge i luften 010 Fiskehejre på et lavvandet område 011 Fiskehejre søger føde ved Hejresøen 012 Fiskehejre
013 Lettende Fiskehejre 014 Fiskehejre lægger an til landing 015 Lappedykkere 016 Lappedykkere 017 Lappedykker transporterer en unge på ryggen 018 Når ungen bliver lidt større svømer den selv - her efter en af de voksne fugle
019 Lappedykker med fisk i næbet 020 Lappedykker 021 Lappedykker 022 Toppet Lappedykker 023 Lettende Lappedykker 024 Så er der ved at være luft under vingerne
025 Flyvende Lappedykker 026 Hættemåge 027 Svaner i luften 028 Svaner "under indflyvning" 029 Svaner under landing 030 Svaner under landing
031 Svaner netop landet 032 Svane 033 Svaner i Hejresøen 034 Uenige Svaner 035 Svanekamp 036 Fortsat uenighed
037 LIdt mere fredeligt 038 Svaner - forspil til en parring? 039 Svane - kurmageri 040 2 Svaner og en and på lavvandet område i Hejresøen 041 Svanefamilie 042 Svaneunger
043 Svane med unger delvist gemt i græsset 044 Svaner med et par unger og Blishøns 045 Svanefamilie på vej i Dragør gl. færgehavn 046 Unge Svaner 047 Svane 048 Ænder
049 Ænder 050 Andefamilie 051 And med ællinger 052 Troldand 053 Troldand 054 Bramgæs
055 Bramgæs 056 Flere Bramgæs på det inddæmmede Vestamager 057 Flyvende Bramgæs 058 En del af flokken af Bramgæs i luften 059 Gæs 060 Gåsefamilie
061 Lettende gæs 062 Gæs i luften 063 Flyvende gæs 064 Gæs 065 Gås under landing 066 Netop landet
067 Sådan ser jeg ud i al min pragt 068 Hættemåge 069 Hættemåge gør klar til at lette 070 Luftbåren 071 Hættemåge i luften 072 Gravand
073 Gravand søger føde 074 Gravand og 2 alm. ænder søger føde 075 Gravand 076 Gravand med spejlbilled 077 Familiefoto (andefamilie) 078 And
079 Måge 080 Måge igang med at pkleje fjerdragten 081 Måge 082 Svømmende Skarv 083 Skarv 084 Skarv
085 Skarv 086 Skarv lufttørre fjerdragten - ofte ses Skarven efter en tur i/under vandet at lufttørre fjerene folderimage folderthumb