Som besøgende på caramar.dk er du meget velkommen til at besøge de nedenstående hjemmesider, som er repræsenteret ved den aktuelle sides banner. Klik på banneret ved den henvisning/det link du gerne vil åbne - alle henvisninger åbner i et nyt vindue.

Er du webmaster og ønsker du at henvise/linke som et bannerbytte til caramar.dk er du velkommen til det - se banner m.v.her - send en mail til caramar.dk (klik på mail til caramar.dk i menubaren øverst) med oplysning om dit banner således at caramar.dk kan vise dit banner på denne side.

Vær opmærksom på, at caramar.dk finder gensidig linkning til/fra private hjemmesider, som et tekstlink eller et klikbart bannerlink hensigtsmæssigt.

Jørgen Grandt's hjemmeside om Amager og Århus - hjemmesiden har en historisk indgangsvinkel til emnerne og mange historiske fotos.