orestadcity

001 Velkommen til Ørestad City 002 Kontorbygning og hotel Plaza Crown i Ørestad set fra vejbroen på Kongelundsvej over Øresundsmotorvejen og jernbanen til lufthavnen og Sverige - d.v.s. at set fra øst. 003 Fields bygning i Øreestad en augustdag 2015 003a Fields bygning set ved aftenstide - stort set samme motiv som på det foregående foto 004 Ørestad City byder - ligesom de andre "bydele" i Ørestad på spændende/særpræget arkitektur som her denne ejendom 005 Flere moderne bygninger - her ved Ørestad Boluevard
006 Beboelsesejendom 007 Vandmiljø i Ørestad City - her set fra Ørestad Boulevard 007a Aftenfoto af samme vandmiljø 008 Den kombinerede beboelsesejendom og parkeringshus VM Bjerget, som er tildelt flere internationale arkitektpriser 009 VM Bjerget set ved aftenstide 010 VM Bjerget set fra en anden vinkel -hver lejlighed har en lille have
011 Kameraet er her drejet således at VM Bjergets østside ses. Kanalen i fotoets høje side afgrænser Ørestad mod øst. 012 VM Bjerget set fra NØ - bemærk facadeudsmykningen, som er udført i aluminum - størrelsen på hullerne i aluminiumspladerne giver på den mørke baggrund farvespillet i udsmykningen. Vestfacaden har en tilsvarende udsmykning 013 Aftenfoto af VM Bjerget set fra Nord 014 Moderne bygning i Ørestad City østlige udkant 015 Aftenfoto af samme ejendom 016 Vægudsmykning ved indgangspartiet til en af VM ejendommene i Ørestad City
017 Ejendom i den østlige del af Ørestad City 018 Aftenfoto fra Ørestad City 019 Samme bygning her blot set fra den modsatte side (d.v.s. fra vest) - bemærk altanerne og iøvr. de skæve vinkler 020 Vandmiljø i Ørestad City - her ved Sivegaden med ejendommen VM Bjerget til højre i fotoes forgrund 021 Aftenmotiv fra Ørestad City - beboelsesjendommene ligger ved Ørestad bypark 022 Samme beboelsesejendomme - nu i dagslys - med noget af beplantningen i byparken i forgrunden
023 Andre beboelsesejendomme ved byparken 024 Endnu et motiv fra byparken 025 Disse træer i Byparken er "tilflyttere" - de har oprindeligt stået på Vesterbro, hvor de har måttet vige pladsen i forbindelse med anlæggelse af Cityringen til den Københavnske Metro. Træerne er omplantet med en stor rodklump i foråret 2010. Foto ultimo maj 2010. 026 Motiv fra byparken 027 Der er blevet etableret pladser med blomster og bænke i byparken. 028 Et kig fra Ørestad Boulevard mod indgangen til Byparken i Ørestad - der står 2 skulpturer ved indgangen. Oplysninger om de i Ørestad opstillede kunstværker kan ses på Ørestads hjemmeside på adressen: http://www.orestad.dk/
029 Den ene skulptur tættere på - i baggrunden ses bagsiden af Bella Center 030 Den anden skulptur tæt på 031 Beboelsesejendomme i Ørestad City 032 Beboelsesejendomme et andet sted i Ørestad City 033 Beboelsesejendomme i Ørestad - her set fra vest mod øst 034 Beboelsesejendomme i Ørestad City
035 Et kig mod nord - vindmøllen står ved Bella Center (ultimo april 2009) - fotoet viser ejendomme i den vestlige del af Ørestad 036 Et kig fra det østligste Ørestad mod vest og byparken 037 Ejendom i den østlige del af Ørestad City 038 Ejendomme ved Ørestad Boulevard/byparken - bemærk skulpturen på fortorvet foran bygningen 039 Skulpturen fra sidste foto set tæt på 040 På den modsatte side af gade ligger Ørestad gymnasium (tv. i fotoet) og Ørestad Skole og bibliotek - trappen danner en grænse mellem de 2 ejendomme
041 Skolen set fra sydvest 042 Skolen set fra sydøst - i en del af skolebygningen er der parkeringshus. 043 ØreMellem Ørestad Station (Metroen) og medicinalfirmaet Ferring's ejendom ses dette vandmiljø 044 Ferring's bygning set fra Ørestad Boulevard - bemærk vandmiljøet th i fotoet - vandmiljøet er opbygget som en trappe, som går et trin op i overensstemmelse med at terrænet hæves. 044a Ferrings bygning her set fra nord ved aftenstide 045 Vandmiljø mellem Ørestad Station og medicinalfirmaet Ferring's ejendom
046 Hotel Crowne Plaza og de nye tårne i Ørestad City (Copenhagen Towers) set fra terrassen på Fields sydside. 047 De i august 2015 "nye" tårne under opførelse i Ørestad City. 048 P-hus i Ørestad City der er plads til over 700 biler i huset 049 Samme P-hus blot set fra en anden vinkel 050 Hotel Cabinn Metro med facadeudsmykning (vestfacaden) 051 Facadeudsmykning på hotellets nordside
052 Bellahus i Ørestad i baggrunden ses Bella Center Station 053 Samme ejendom set fra en anden vinkel 054 Bella Center station med et Metrotog 055 Umiddelbart nord for VM Bjerget er Ørestad Streethal - en ubemandet aktivitetsbygning - opført. 056 Ørestad er blevet et ø-rige - d.v.s. at der nu (september 2012) er lavet 3 øer i kanalen langs Sivegaden og Metroen - her ses den ø, som er placeret ved Ørestad Gymnasium 057 Samme ø set fra den modsatte side - metrostationen Ørestad ses i fotoets baggrund
058 Endnu et foto af øen 059 Nok et foto af øen - her fra den modsatte side 060 Øen set lidt oppefra 061 Ved V-huset er denne ø (september 2012) under bygning 062 Ved bygningen VM Bjerget findes denne ø (foto september 2012) 063 Samme ø - bemærk Metrotoget over øen - i baggrunden ses "bagsiden" af Bella Center
064 Ørestad Station med firmaet Rambøll's nyere kontorbygning og Hotel Plaza Crown i baggrunden. 065 Rambøll's ejendom set fra nordvest i et panoramafoto 066 Samme ejendom set fra sydvest 067 Panoramafoto af Rambøll's ejendom - her set fra sydøst 068 Metroselskabets bygninger i Ørestad - her set fra nordvest 069 Et kig mod nord fra City - der bygges fortsat i Ørestad (juni 2017).
070 271 meter gadekunst er nu færdigt (ultimo maj 2013) - En konkurrence om udsmykningen af den kedelige betonvæg ved Ørestad Boluevard mod Bella Center blev vundet af den spanske gadekunstner Hyuro, som i maj 2013 har lavet udsmykningen. I den internationale konkurrence deltog 140 kunstnere fra USA, Mellemøsten, Asien, Rusland og Europa. 071 Et motiv fra udsmykningen set tæt på - hjorte synes at være gennemgående i kunstværket 072 En del af kunstværket set fra nordøst 073 Nok en del af kunstværket 074 En hjort i skoven skal motivet vel være 075 Med dette foto af en af kunstneren Hyuko's hjorte afsluttes besøget i Ørestad City.
076 Opførelsen af det andet tårn i bebyggelsen Copenhagen Towers skrider frem og ser næsten færdigt ud (august 2015) 077 Bygningen ses her fra øst 078 Set fra sydøst 078a Mellem hotel Plaza Crowne og Copenhagen Towers etableres et indgangsparti som her er fotograferet om aftenen 079 Indgang til Fields og den i august 2015 ibrugtagne biograf - her set fra Ørestad Boulevard 079a Stort set samme motiv med ingangen til Fields og biografen - her blot set fra NØ
080 Copenhagen Towers her set fra nordøst. 080a Indgangspartiet til Fields og biografen fotograferet tæt på en oktober aften i året 2015 081 Copenhagen Towers set fra vest 082 Den amerikanske kunstner Dann Graham har lavet noget glaskunst, som er opstillet i Byparken ved Ørestad City. Kunstværket som består af buet glas spejler tingene udenfor kunstværket. Kunstværket blev indviet lørdag den 15. august 2015. 083 Kunstværket set i en anden vinkel 084 Nok et foto af kunstværket
085 Med dette panorama af Ørestad City og det nye Royal Arena og byggeriet syd for arenaen afsluttes fotoserien om Ørestad City folderimage folderthumb