orestadsyd

001 Velkommen til denne lille fotoserie fra Ørestad Syd - ovenstående foto viser bygningen 8-tallet. 002 Her ses 8-tallet fra en anden vinkel 003 8-tallet er er som skiltet på fotoet fortæller præmieret. Den viste plade sidder i en af indgangene til bygningskomplekset. 004 Her en af indgangene 005 Et kig ind i bygningens sydlige "gårdareal" 006 Endnu et kig ind i den sydlige del af 8-tallet
007 Aftenfoto af en del af "gårdarealet" set lidt oppefra 008 En del af "gårdarealet" set fra højden 009 Endnu et foto fra 8-tallets sydlige del 010 8-tallet set fra sydvest - bemærk at der er trapper og nogle steder også "gangsti på bygningen - det er således muligt at gå rund om og på bygningen i flere niveauer 011 Et kig ind i 8-tallets nordlige "gård" 012 Endnu et kig på det nordlige "gårdmiljø"
013 Den særprægede bygning 8-tallet ses her fra SV 014 Aftenfoto af 8-tallet set fra NV 015 Et kig mod Ørestad Syd set fra den såkaldte savennes sydlige grænse - bemærk de græssende dådyr 016 Stævnen i forgrunden, midt i fotoet de omtalte almennyttige boliger (stadig under opførelse på fototidspunktet) og helt i baggrunden er nogle plejeboliger ligeledes under opførelse på tidspunktet for fotograferingen. 017 "Gårdmiljø" ved Stævnen 018 Ejendommen "Stævnen" en aften i oktober 2012.
019 De almennyttige boliger fotograferet om aftenen - i fotoets højre side ses lidt af bygningen "Stævnen" og umiddelbart tv. for de almennyttige boliger ses et parkeringshus under opførelse. Yderst tv. i fotoet skimtes i mørket de nye ungdomsboliger og plejeboligerne, som også er opført i Ørestad Syd 020 8-tallet set fra syd en aften 021 Plejeboligerne set fra NV - i fotoets højre side ses de tidligere nævnte ungdomsboliger, som eropført i Ørestad Syd. 022 Plejeboligerne ved aftenstide 023 Plejeboligerne - aftenfoto 024 Ungdomsboligerne (mørk bygning th. i fotoet) og plejeboligerne ses her fra SV
025 Almennyttige boliger i Ørestad Syd 026 Sollyset refelkteret i vinduer og facadebeklædning på 8-tallet og giver den lidt specielle effekt på gadeareal og bygingerne overfor. 027 P-hus i Ørestad Syd set fra 8-tallet 028 Kommer man fra den sydlige del af Amager og kører mod Ørestad mødes man bl.a. af dette syn (sommer 2017) med plejeboligerne i fotoets venstre halvdel og nybyggeri umiddelbart nord for Ørestad Syd. 029 Det omtalte nybyggeri set fra fortorvet ved Vestamager Metrostation 030 Et kig mod nord fra Ørestad Syd
031 Nye beboelsesejendomme i den vestlige del af Ørestad Syd 032 Kanalhuset CPH i Øestad Syd - under opførelses på tidspunktet for fotografering - august 2016). 033 Beboelsesejendomme i Ørestad Syd - vestlige del (foto 2014) 034 Boliger i det vestlige Ørestad Syd - her set fra NV 035 Et kig fra sydvest mod samme boligblok 036 Her en anden boligblok i det vestlige Ørestad Syd
037 Den samme boligblok ses her fra SØ 038 Bevæger man sig lidt mod nord fra 8-tallet bliver man mødt af denne herre, som sidder og skuer udover området, som endnu ikke er bebygget. 039 Et kig på de nye boliger under opførelse i det vestligste Ørestad Syd 040 Endnu et kig på de nye boliger under opførelse i det vestligste Ørestad Syd. 041 Yderligere nye boliger under opførelse i Ørestad Syd (foto 2017) 042 Et kig mod nord fra Ørestad Syd - den nye skole under opførelse i Ørestad og beboelsesejendom i Arenekvarteret ses i fotoet - (foto september 2017)
043 Dette foto af bygningen 8-tallet afslutter denne lille fotoserie.